De Club

Biljarten en kegelen slaan van oudsher bruggen tussen hoge en lage cultuur. Maar ook tussen mensen onderling, tussen rangen en standen, leeftijden, overtuigingen en gezindten. Het zijn activiteiten die verbinden en de ‘mienskip’ versterken. Evenals het schaatsen, die andere sport waar Friezen sterk in zijn, werken biljarten en kegelen vooral verbroederend.

Voor Biljarters en kegelaars is de Friesche Club de ultieme lokatie om deze sporten te beoefenen. Voor wie gewoon gezellig wil spelen, maar ook voor spelers die in competitieverband de sport willen beoefenen. In hartje Ljouwert kun je in een historisch pand op 7 wedstrijdtafels en op 3 grote tafels biljarten. Er zijn vier kegelbanen. Daarnaast is er een foyer waar o.a. leden elkaar ontmoeten en waar ook gekaart wordt.
Van maandag tot en met vrijdag is de club open van 13.00 uur tot 24.00 uur. Op zaterdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Wanneer je gewoon gezellig een balletje wil stoten is er bijna altijd wel een tafel vrij. Wil je clubwedstrijden spelen dan kan dat op woensdagmiddag of donderdagavond of op de momenten dat je zelf met een lid afspreekt te spelen voor het winter- of zomerrooster. Als je echt serieus wilt biljarten dan kun je les krijgen, in een team spelen of deelnemen aan toernooien. De club kent spelers die een hoogste serie van 5 hebben maar ook van 300. Die laatsten spelen in de regionale of landelijke competitie libre, kader of driebanden.

De Friesche Club

De Friesche Club dateert al van 1901 en is samen met De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden (1909) een van de oudste verenigingen van Leeuwarden.

De Friesche club mag zich vanaf 1939 Koninklijk noemen.

De tijd dat biljarten een privilege was van de gegoede burgerij behoort inmiddels tot het verleden. Door de jaren heen is De Friesche Club volkser geworden. Het zijn allang niet meer alleen sigaren rokende mannen die zich hier thuis voelen tussen het kostelijk klakken van botsende biljartballen. Sterker nog, er wordt helemaal niet meer gerookt tijdens het spel, en de vereniging staat open voor een nieuw en jonger publiek. De Friesche Club behoort tot het culturele erfgoed van Leeuwarden en is de mooiste biljartlocatie van Nederland, zo niet van Europa.

Kegelbanen

Anno 2016 geeft de club onderdak aan vier kegelclubs. En is er de mogelijkheid om de kegelbanen te huren voor groepen.
wat is er nu leuker om met je collega’s, vrienden, kennissen, familie of met je buren gezellig te kegelen onder het genot van een hapje en een drankje. Voor meer informatie over lidmaatschap van de kegelclubs kunt u kijken op de site van de Friesche Club voor het reserveren van de banen of een kegelarrangement kunt contact met ons opnemen.

Ballotage
Iedereen kan in principe lid worden van de De Friesche Club.

In de loop der jaren heeft de Friesche Club veel kritiek moeten verduren over de ballotage. Niet iedereen kon lid worden en door de buitenwereld werd daar niet zelden negatief op gereageerd. De club werd verdacht van elitaire trekjes en misschien kwam dat wel voornamelijk omdat men de ballotagecriteria niet op straat wierp. Sterker nog, het gros van de leden wist nauwelijks van de hoed of de rand. In principe was alles vrij simpel. De club wenste zich te kunnen beschermen tegen ongewenste individuen en dan kon men denken aan lieden met een crimineel verleden, een soortgelijk heden en voorts vooral ook zij, die in openbare gelegen een naam hadden opgebouwd op het vlak van hinderlijk of agressief gedrag ten opzichte van anderen. In andere gelegenheden moest men dergelijke mensen dulden, tot ongenoegen van de andere aanwezigen; in de Friesche Club werden en worden zij buiten de deur gehouden. Informatie over betreffende bedoelde figuren bereikte het bestuur in vrijwel alle gevallen feilloos. Mocht het bestuur toch nog in de fout zijn gegaan dan bood het proefjaar uitkomst. In de vroegere jaren bouwde de club nog een zekerheid in. Men nam aanmeldingen pas in behandeling als er een tweetal clubleden bereid was de naam er onder te zetten. Zo streng is het allemaal niet meer bij de club. Je kunt nu gewoon binnen lopen en je aanmelden als lid. Toch huldigt ook het hedendaagse bestuur het principe, dat de ballotage een waardevol instrument is, mits grote voorzichtigheid wordt betracht en voldoende zorgvuldigheid in acht word genomen. Deze zaken werden in de jaren vijftig nog uitbesteed aan een commissie, nu ligt de bevoegdheid bij het dagelijkse bestuur. Maar laat u hier niet door afschrikken en “ Join the Club”

Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap op de site van De Friesche Club.

Kom gewoon eens kennismaken en proef de sfeer.

Maar u bent natuurlijk ook altijd als niet lid welkom om gezellig te vertoeven onder het genot van een hapje of drankje in ons Grand Café of om gebruik te maken van één van de arrangementen.