Kegelen

Achter Grand Café De Friesche Club bevinden zich 4 kegelbanen, banen met een historie; die, na geplaatst te zijn in de  De Groene Weide (het voormalige eindpunt van de elfstedentocht) verhuisd zijn naar de oude stadsschouwburg “De Harmonie” welke begin jaren negentig gesloopt is om plaats te maken voor de huidige schouwburg. Daarna zijn de banen en de clubs bij De Friesche Club ingetrokken.

Voor het afhuren van de kegelbanen kunt u contact opnemen of gebruik maken van één van onze arrangementen

Op dit ogenblik zijn er 4 kegelclubs actief binnen De Friesche Club, elke club komt één keer per week kegelen en bestaat uit zo’n 10 a 15 personen. Sommige van deze kegelclubs bestaan al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw en hebben een rijke historie wat onder andere blijkt uit de kasten vol met bokalen, foto’s en andere kegel relikwieën. Maar bovenal zijn het echte gezellige vrienden clubs die elkaar wekelijks treffen en bijkletsen op de clubavond. Ook staan ze open voor nieuwe leden die in ieder geval voor de gezelligheid mee willen doen maar ook zij die uit zijn op een sportieve prestatie via de competitie van de Nederlandse Kegelbond, de banen zijn bondsgekeurd en de enige bondsbanen in de provincie.

Lid worden?

Wees welkom.

Voor wie het eens wil proberen is er het biljart- of kegelarrangement. Zes weken kosteloos ervaren hoe leuk de club is.
-Gedurende 6 weken betaalt u geen contributie, alleen klokgeld voor het biljarten of € 5 per uur voor losse kegelbaan huur buiten de vaste clubavond om. De kegelaars kunnen ook gratis proeflid worden van één van de vier kegelclubs.
-Een keu of kegelbal is gratis beschikbaar
-In deze 6 weken kunt u gratis les krijgen van één van onze topspelers.
– Na deze 6 weken kunt u zich laten inschrijven als betalend lid
Het lidmaatschap van de Friesche Club kost u € 15 per maand of € 155 per jaar (of een evenredig bedrag afhankelijk van de startdatum in dat jaar)
Aan uw kegelclub bent u eveneens contributie verschuldigd, de hoogte daarvan hangt af van de kegelclub waarvan u lid bent geworden Dit varieert vanaf 12 euro per maand.

Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap op de site van De Friesche Club.

Eens in de zoveel tijd worden er ook “Open Kegelavonden” georganiseerd. Dus wilt u gewoon eens proberen of kegelen wat voor u is stuur dan een mailtje of geef u op bij de bar. Wij nemen dan contact met u op.